opop

VO

VO - Verejné obstarávanie podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstrarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
POSKYTUJEME SLUŽBY VO:
    - mestám a obciam
    - verejným obstarávateľom
    - obstarávateľom
    - firmám     viac..

 • opop

  VO A SLUŽBY

  opop
  • verejné obstarávanie - spracujeme Vám:

   ▪ súťažné podklady, ▪ návrhy zmlúv,
   ▪ oznámenia do vestníkov VO a EÚ,
   ▪ celkovú dokumentáciu VO, ▪ zápisnice
   ▪ smernice o VO, audity a analýzy, iné..

   elektronické aukcie

   ▪ kompletné zriadenie a nastavenie EA

   zastupovanie v námietkových konaniach

   ▪ pred úradom VO               viac..

 • opop

  PORADENSTVO

  opop
  • Poskytujeme poradenstvo firmám - uchádzačom vo verejnom obsatrávaní

   Nevyznáte sa v súťažných podkladoch? Neviete ako spracovať ponuku?
   NEVIETE AKO VYHRAŤ?

   Poradíme, a spracujeme Vám "VÝHERNÚ" ponuku!

                  

   viac..

 • opop

  VÝBER REFERENCIÍ

  opop
 • EÚ FONDY - FINANČNÉ PORADENSTVO - SLUŽBY:

  ▪ poradenstvo v oblasti čerpania finančných prostriedkov, ▪ nenávratných finančných pôžičiek, ▪ EÚ fondov, ▪ EÚ dotácií a pôžičiek
  ▪ vypracovanie a podanie žiadostí o NFP
  ▪ projektový manažment viac..


 • opop